Termeni și condiții

Condiţiile de faţă sunt obligatorii şi trebuie respectate pentru a putea închiria un autoturism cu şofer de la LPG Driver – Rental Cars with Driver.

Tarifele conţin TVA. Tarifele de listă pot fi gasite aici.

La închirierea unui autovehicul se va semna un contract vizând închirierea/cedarea de către Locator a folosinței temporare  a bunului mobil – autovehiculul.

Durata închirierii este prevăzută în contract.

În condițiile în care contractul se încheie pe zile, în accepțiune părților „o zi” înseamnă 24 de ore calculate de la momentul preluării autovehiculului și până a doua zi la aceeași oră.

Durata contractului de închiriere poate fi prelungită la solicitarea expresă a Locatarului.

Tarifele nu includ taxe de pod, parcare, autostradă, cazarea şi diurna pentru şofer în cazul deplasării în afara municipiului Bucureşti.

Modalități de plată

Prețul contractului, reprezentând contravaloarea cedării folosinței bunul mobil, se calculează în funcție de durata stabilită de părțile contractante conform tarifelor practicate de Locator pentru autovehiculul închiriat de locatar.

În raport cu durata contractuală, tariful de închiriere este prevăzut în lista de preţuri. Tariful se păstrează în cazul în care locatarul solicită prelungirea duratei contractuale.

Prețul total al contractului este conform numărului de ore x tarif/oră la cursul BRD al zilei semnarii contractului.

Prețul contractului se achită în baza facturii fiscale emise de către Locator subsecvent semnării contractului de închiriere.

Prețul contractului trebuie achitat integral până la momentul predării autovehiculului închiriat către locatar, în caz contrar contractul este rezoluționat de plin drept pentru neplata prețului, fără a fi nevoie de nicio formalitate (fără notificare, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată), locatorul putând pretinde daune-interese în cuantum egal cu jumătate din prețul contractului de închiriere. Prin neachitare se înțelege și situația în care, în cazul plății prin bancă, suma aferentă prețului contractului nu este evidențiată în soldul contului bancar al locatorului.

In cazul anularii rezervarii plata in avans deja efectuata va fi returnata cu conditia achitarii unei taxe de anulare in valoare de 100 euro.

Prețul contractului include asigurarea civilă de răspundere auto RCA, asigurarea facultativa CASCO, taxa de drum (rovineta) întreținerea autovehiculului (inclusiv spălarea autovehiculului). Prețul contractului NU include costul combustibilului.

Modalitățile de plată agreate de locator sunt numerar, prin virament bancar sau la sediul firmei cu cardul de credit, de debit  (Visa sau MasterCard), nefiind acceptate carduri pre-pay, Diners Club si American Express.

Utilizarea autovehiculului

Autovehiculul închiriat va fi folosit de către Locatar numai în scopul destinat, de transport persoane, pe drumurile publice, în conformitate cu condițiile de utilizare stipulate contractul semnat.

Locatarul se obligă să respecte și se angajeze să vegheze la respectarea de condiții minime de utilizare a autovehiculului:

  1. să respecte în totalitate legislația privind circulația pe drumurile publice;
  2. să folosească autovehiculul închiriat exclusiv pentru transportul de persoane;
  3. să nu transporte (concomitent) un număr mai mare de persoane decât cel indicat în actele autovehiculului (certificatul de înmatriculare);
  4. să nu supraîncarce și să nu permită supraîncărcarea autovehiculului prin depășirea masei maxime autorizate;
  5. să nu tracteze sau împingă niciun alt vehicul, rulotă, remorca sau alte obiecte;
  6. să folosească autovehiculul în conformitate cu instrucțiunile primite de la Locator;
  7. să nu folosească autovehiculul în scopuri comerciale;
  8. să nu transporte animale de companie

Utilizarea autovehiculului este permisă pe teritoriul țării.

Nerespectarea condițiilor de utilizare dă dreptul Locatorului să rezilieze contractul (fără nicio altă formalitate), să solicite returnarea autovehiculului de îndată, fără a fi obligat a returna vreo parte a prețului contractului.

Combustibilul

La predarea autovehiculului către Locatar, autovehiculul va avea rezervorul plin.

La preluarea autovehiculului de către Locator, la finalul contractului, Locatarul are obligația de a-l preda cu rezervorul plin. În ipoteza în care Locatarul nu își îndeplinește această obligație, locatorul are dreptul să rețină contravaloarea combustibilului lipsă din garanția Locatarului. Suma care se va reține este de 1,5 euro/litru de combustibil lipsă. Pentru diferențe de până la 5l, Locatorul are dreptul de a nu reține contravaloarea acestei diferențe de combustibil.

Predarea-primirea autovehiculului

Autovehiculul este livrat Locatarului, în baza contractului de închiriere și a procesului-verbal de predare-primire, în stare de funcționare. Autovehiculul se predă curat și spălat.

În procesul verbal de predare-primire se va indica starea în care se găsește autovehiculul, fiecare parte putând face mențiunile pe care le consideră necesare. În mod expres se vor preciza în procesul verbal de predare-primire existența vreunor avarii, zgârieturi sau alte asemenea, în caz contrar prin semnarea procesului-verbal se atestă lipsa acestora.

În procesul-verbal de predare-primire se va trece ora predării. În lipsa unei mențiuni se va considera ca ora predării este ora 0.00 a zilei respective.

Programul şoferului: timpul maxim de condus este de 8 ore/zi. Dacă se conduce mai mult de 5 ore continuu, trebuie oferită şoferului o pauză de 30 de minute.

ro_RORomână
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!